Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hahlići 29.05. - 30.05.10.

DANI HRVATSKIH PLANINARA

HAHLIĆ, 29.05. - 30.05.2010.

SUBOTA, 29.05.2010.

7.30 h                  okupljanje planinara u Podkilavcu

8.00 h                  polazak na Hahlić uz pratnju vodiča

13.00 h                 svečanost otvorenja

14.00 h                 natjecanje u slobodnom penjanju

17.30 h                  povratak s Hahlića u Podkilavac

18.00 h                  druženje uz logorsku vatru u kampu

                            noćenje u šatorima na Hahliću

NEDJELJA, 30.05.2010.

7.30 h                     okupljanje planinara u Podkilavcu

8.00 h                     polazak na Hahlić uz pratnju vodiča

10.00 h                   "Hahlić za 1 sat"

12.00 h                    pokazna vježba HGSS Stanice Rijeka

13.00 h - 16.00 h     organizirani pohodi na vrhove u okolici plan.doma Hahlić

16.00 h                    podjela zahvalnica i zatvaranje

17.30 h                    organizirani povratak s Hahlića

 

Slike Vilma

Slike Dragan N.