Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Draga Bašćanska - Obzova - Batomalj 04.03.18.

Slike Ibro

Slike Andrea Barac 

Video Barbara

 

Datum:                       04.03..2018.g. (nedjelja)

Prijevoz:                     osobni automobili

Mjesto okupljanja:    Draga Bašćanska – iza crkve Sv Rok (na cesti) u 8 sati

Smjer:                         Draga Bašćanska – Obzova - Prijevoj Vratudih

Trajanje hoda            5 - 6 sati

Težina puta :              lagani označeni putovi

Visinska razlika          513 m

Vodič:                         Ibro Veletanlić (mob. 091 7941091)

OPIS PUTA

Iz Drage Bašćanske idemo označenom stazom do područja Na Plakari. Ovdje se desno markacija odvaja prema vidikovcu Kunjalabor, a lijevo nas markacija usmjerava prema vrhu Obzova (568 m n/v)

Sa vrha se, kroz kamenito bespuće, jedva vidljivom stazom lagano spuštamo prema Lipici (400 m n/v) Ovdje, prema dogovoru sa učesnicima, možemo preko Svetišta Majke Božje Goričke do Batomlja ili idemo do  prijevoja Vratudih  (350 m n/v) pa se odavde, kratkim serpentinama, spuštamo do Batomlja.

Oprema:    Standardna planinarska oprema primjerena godišnjem dobu. Gojzerice obavezne

Sa sobom ponijeti planinarsku, osobnu i zdravstvenu iskaznicu, te dovoljno vode

U slučaju lošeg vremena (kiša) na dan izleta isti se može odgoditi ili otkazati.

Prijavom na izlet svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.