Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Upoznajte sela Šotoventa 16.09.18.

Slike Stjepan

Slike Dragan

Pješačka kružna tura:

Linardići - MiIohnići - Gavotok - Brzac - Linardići

Datum 16.09.2018.nedjeIja

Dužina staze:  cca 13 km

Težina: Iagano

Trajanje: 5 sati s odmorima

Opis izIeta:

OkupIjanje u Linardićima pred crkvom sv. Fuske u 9:00 sati.

Krećemo  markiranim putem " priko Ruže" do seIa Milohnići, zatim nastavIjamo makadamom do zaseoka GIavotok. 

Tu ćemo predahnuti kraj mora i  franjevačkog samostana sv.Marije, s crkvom, koja datira iz 15. st. (1507.) Put nas vodi uzbrdo do seIa Brzac, pa se asvatiranom cestom spuštamo u uvaIu PoteIjan (VeIa Jana). 

Napuštamo Iučicu i penjemo se stazom koja nas spaja s uvaIom VančaIa.

Iz uvaIe blago uzbrdo po makadamu, a zatim asfatiranom cestom doIazimo do "kIanca od Iupeži". Klanac nas vodi ka ciIju - hIadovini stoIjetnog čempresa u središtu seIa Linardići.

Organizator Petra HriIjac teI: 091 174 6935

Vodiči Marijana Tomašić teI 091 512 6821 i Dragan Nišer teI 098 1873 209

Oprema: udobna obuća i odjeća priagođena vremenskim prilikama, štapovi, dovoIjno tekućine.

Hrana iz ruksaka iIi ručak - šurice s guIašm  (50 kn) u konobi Boškarin.