Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Merag - Cres 26.01.14.

Slike Stjepan

Slike Dragan N.

Izlet broj: 121

Datum: nedjelja 26. siječnja 2014.
Mjesto okupljanja: Valbiska u 8:45 h, polazak trajekta u 9:15 h
Staza: Merag-Cres-Merag, ukupno 14 km, ukupni uspon 700 m, trajanje hoda 2+2 =4 h.
Lagano prohodna staza starim šumovitim i kamenitim putem s lijepim vidicima na otok Krk i na grad Cres.
Oprema: odjeća primjerena vremenskim uvjetima, visoke planinarske cipele, hrana i piće iz ruksaka, planinarska, zdravstvena i osobna iskaznica.
Opis ture: Individualno dolazimo do Valbiske, najkasnije do 9 h, parkiramo vozila i pojedinačno nabavljamo karte za Merag, umirovljenici s otočkom adresom u iskaznici imaju besplatni prijevoz na trajektu. Nakon iskrcaja u Mergu oko 10 h krećemo uzbrdo starom stazom prema Cresu kamo stižemo oko 12 h. Kratko razgledavanje grada i oko 13 h slijedi povratak za Merag na trajekt u 15 h.
Oko 16 h posjeta konobi "Pod prevolt" u Milohniću.

Povijest Cresa:
Na mjestu današnjeg grada Cresa nalazila se u prapovijesti gradina, kasnije antička utvrda (Crepsa). Do dolaska Hrvata Cres je nastanjen Liburnima, ali postoje tragovi grčke, rimske i bizantinske nazočnosti. U 9. stoljeću Hrvati gospodare cijelim otokom i uz povremene okupacije, Cres je u sastavu Hrvatske do 1409. godine. Creski statut datira iz 1332. godine. Najznamenitija renesansna creska ličnost iz grada Cresa jest filozof Frane Petrić (*25. travnja 1529, +1597). Do 1797. Cres se nalazi pod vlašću Venecije, od 1805. do 1814. pod okupacijom je Francuske, a nakon toga do 1918. u sastavu Austro-Ugarske. Nakon I. svjetskog rata okupira ga Italija, a nakon propasti fašističkog režima 1943. godine i kraćeg razdoblja hrvatske narodne vlasti, Cres zaposjeda njemačka vojska. U travnju 1945. Cres je konačno oslobođen i reintegriran u Hrvatsku.

Značajne građevine:
Pred glavnim vratima je gradska loža, trijem na vitkim stupovima. Izgrađena je u XVI. stoljeću u renesansnom stilu. Stup sramote se nalazio na pročelju lože. Na srednjem stupu i sada se vide oštećenja od prvih karika, za koje je creska uprava vezivala prijestupnike. U staroj jezgri, na malom trgu, nalazi se župna crkva Sv. Marije Sniježne sa zvonikom. Sagrađena je u XV. stoljeću, a odvojeni zvonik u XVIII. st. na mjestu starijeg. Crkvu su izgradili domaći majstori. Na pročelju crkve nalazi se kamena grupa ”Navještenje”, a u luneti portala reljef Bogorodice iz XV. st. U crkvi se nalazi kasnogotička drvena Pieta (XV. st.), a na glavnom oltaru slika Gospe Snježne, rad C. Dusija iz XIX. st. U posjedu župnog ureda, uz slike iz XV. - XVIII. st., nalazi se i najvrednije slikarsko djelo, poliptih “Sv. Sebastijan sa svecima” Alvisea Vivarinia iz XV. st.

Nedaleko od župne crkve je najstarija gradska crkva Sv. Izidora (sv.Sider- zaštitnik grada) iz XII. stoljeća, s romaničkom apsidom, gotičkim pročeljem i s malim zvonikom na preslicu. Prema tradiciji, bila je to prva župna crkva. Zvono na crkvi iz XIV. st. spada među najstarije na otoku. U unutrašnjosti crkve, na oltaru je kasnogotička drvena skulptura sv. Sidora u sjedećem položaju iz XV. stoljeća. Iz XV. stoljeća su i druge skulpture u drvetu: Bogorodica s djetetom na krilu, sv. Sebastijan i sv. Fabijan, te dijelovi gotičkog oltarnog triptiha. U staroj jezgri i novijem dijelu grada nalaze se i crkvice Sv. Marka, Sv. Jakova, Sv.
Gaetana, Sv. Jurja i Sv. Barbare. U manjim crkvama u gradu i okolici, što su ih gradile bratovštine ističu se dva osnovna arhitektonska tipa, koji su karakteristični za sakralnu arhitekturu cijelog otoka. Jedan je romanički s polukružnom izbočenom apsidom i ravnim stropom u brodu (crkvica Sv.Gaetan, crkvica Sv. Jakov), a drugi je gotički, s kvadratičnom, oltarskom nišom, koja je, kao i brod, nadsvođena šiljastim svodom, crkvica Sv. Marija Magdalena iz 1402. godine, te crkva Sv. Duh, kasnogotička gradnja započeta 1448 godine, a više puta kroz prošlost obnavljana i povećavana.
U luci, vitalnom centru grada, bili su podignuti objekti javne namjene: knežev dvor - pretorij s vijećnicom i uredima (srušen 1854.), gradska loža, arsenal i fontik za žito, te patricijske palače (Petris, Rodinis). Palača Petris-Arsan najstarija je patricijska palača sagrađena u XVI. stoljeću. Izgrađena je u stilu venecijanskih palača s kasnogotičkim i renesansnim arhitektonskim elementima (bifora na zapadnom pročelju). Cresani tu palaču zovu Arsan, jer se na tom mjestu u davna vremena nalazio arsenal. U njoj se rodio poznati renesansni filozof i pisac Franciscus Patritius tj. Petris. Sada je u zgradi Gradski muzej i lapidarij.
Izvan nekadašnjih gradskih zidina nalaze se benediktinski samostan Sv. Petra (XV. st.) i franjevački samostan Sv. Franje s najstarijom jednobrodnom crkvom Sv. Franje iz XIV. stoljeća. Samostan je izgrađen početkom XVI. stoljeća na temeljima samostana iz XIV. stoljeća u stilu kasne gotike i renesanse. U klaustru samostana, nalaze se grobnice i ploče poznatih creskih obitelji, a na istočnom zidu su poprsja poznatih ljudi vezanih za samostan. Manji klaustar je s arkadom i bunarom. Na bunarskom grlu uklesan je najstariji poznati creski gradski grb iz XIV st. - osovljena pantera. U samostanu je
vrijedno arhivsko blago i knjižnica.
Na sjeverozapadnom dijelu grada, na najvišoj točki mletačkog obrambenog sistema, nalazi se Venecijanska kula. Izgrađena je u XVI. stoljeću u stilu visoke renesanse. Jedina je sačuvana od cijelog sistema gradskih bedema i kula što su opasivale gradsku jezgru i luku u veliki četverokutni tlocrt.
Umjetnički i kulturno-povijesni spomenici sabrani su i u nekoliko zbirki u muzeju (prethistorija i antička arheologija, pleterna skulptura, ikone, drvena plastika XV. st. i dr.); u lapidariju (rimski natpisi iz sjev. dijela otoka, srednjovjekovne epigrafike); u župnom uredu (kolekcija slika XV.- XVIII. st.); u franjevačkom samostanu (namještaj XVI.- XVII., gotička plastika, slike, inkunabule, kodeksi); i u samostanu benediktinki.

Muzeji i galerije:
MATTEO-MATE-TEO SOLIS, akademski slikar iz Cresa (*Zadar, 21. 7. 1935.), atelje Melin II. 34, 571-208
CRESKI MUZEJ PALAČA "ARSAN", Ribarska 7, 571-127
MUZEJ SAMOSTANA SVETOG FRANE, Trg sv. Frane 6, 571-217
JOSIP POPE galerija Riva creskih kapetana 20, 091/5583545
LIDIJA SUDAREVIĆ, Melin V. 16, 572-090

Izlet je na vlastitu odgovornost!
Vodič: Stjepan Janeković, tel. 051 220223, mob. 092 1147500
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.